W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z wypadkami drogowymi oraz przestępstwami komunikacyjnymi i drogowymi, zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty specjalizującego się w zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Prowadzimy także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie stosowane nagminnie przy wypadku drogowym z art. 177  § 2 kk tj. wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz art. 178 kk.

Zapewniamy pomoc prawną osobom tymczasowo aresztowanym za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz sprawcom wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, na wszystkich etapach postępowania sądowego i odwoławczego, w szczególności zażalenie, apelacja, kasacja karna do Sądu Najwyższego w sprawach wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.