Apelacja Karna, Cywilna 

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania odwoławczego, w szczególności w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Okręgowym w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w sprawach karnych.
Apelacja jest środkiem odwoławczym mającym na celu usunięcie błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji zaskarżony wyrok poddawany jest kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.

W ramach prowadzonych przez Kancelarię postępowań apelacyjnych świadczymy pomoc prawną, w szczególności:

  • apelacja w sprawach karnych i karno-skarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT oraz w sprawach odszkodowań za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie,
  • apelacja w sprawach karnych dotyczących wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kk oraz art. 178 kk,
  • apelacja w sprawach dotyczących ekstradycji lub europejskiego nakazu aresztowania – ENA,
  • apelacja w sprawach gospodarczych oraz w sprawach cywilnych dotyczących roszczeń majątkowych i pieniężnych,
  • apelacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności szpitala za zakażenia szpitalne lub błędy w sztuce lekarskiej,
  • apelacja w sprawach dotyczących ochrony i naruszenia dóbr osobistych,
  • apelacja w sprawach rozwodowych, podziału majątku wspólnego oraz w sprawach zasiedzenia nieruchomości i w sprawach spadkowych.

Apelacja od wyroku rozwodowego wnoszona jest do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego i nie podlega zaskarżeniu skargą kasacyjną.
W postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych przy wnoszeniu apelacji do Sądu Apelacyjnego od wyroku Sądu Okręgowego obowiązuje przymus adwokacki – reprezentujemy Klientów na rozprawie apelacyjnej przed Sądem Okręgowym oraz Sądem Apelacyjnym.

Call Now Button