Ekstradycja, ENA

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach karnych związanych z ekstradycją oraz europejskim nakazem aresztowania – ENA na wszystkich etapach postępowania ekstradycyjnego, od zatrzymania lub tymczasowego aresztowania w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną lub uproszczoną procedurą ekstradycji na podstawie ENA, do wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.

Ekstradycja w znaczeniu jurydycznym oznacza wydanie przez Państwo władzom innego Państwa osoby przebywającej na terytorium Państwa wydającego osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie na terytorium Państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję przestępstwa lub w celu odbycia kary.
Sprawy ekstradycyjne dotyczą z reguły najcięższych przestępstw i zbrodni takich jak morderstwo / zabójstwo art.148 § 1, § 2 k.k. zlecenie zabójstwa art. 148a § 1 k.k. oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą lub popełnionych przestępstw w zorganizowanej grupie przestępczej w rozumieniu art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 258 k.k. i przestępstw narkotykowych kryminalizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz handlu „żywym towarem”.
Zasadą jest, że ekstradycja dotyczy w większości najcięższych przestępstw lub zbrodni i ma na celu postawienie przed wymiarem sprawiedliwości albo osadzenie w zakładzie karnym osoby oskarżonej lub skazanej za popełnione przestępstwo w związku z którym jest poszukiwana i ekstradytowana.

Istnieje możliwość skutecznej obrony przed ekstradycją na podstawie ENA – europejskiego nakazu aresztowania ze względu na szczególne okoliczności związane z:
– upływem czasu,
naruszeniem praw człowieka i obywatela,
stanem zdrowia osoby ściganej,
błędami proceduralnymi,
zasadami sprawiedliwości.

W związku z tym, iż specjalizujemy się w środkach zaskarżenia prowadzimy także sprawy dotyczące zażaleń na zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania w sprawie ekstradycji lub ENA oraz kasacji w sprawach ekstradycji z Polski do Państw trzecich w tym ekstradycji do USA związanej z podatkiem dochodowym income tax oraz  „praniem pieniędzy”.

Call Now Button