Ekstradycja, ENA

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach karnych związanych z ekstradycją oraz europejskim nakazem aresztowania – ENA na wszystkich etapach postępowania ekstradycyjnego, od zatrzymania lub tymczasowego aresztowania w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną lub uproszczoną procedurą ekstradycji na podstawie ENA, do wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.

Istnieje możliwość skutecznej obrony przed ekstradycją na podstawie ENA – europejskiego nakazu aresztowania ze względu na szczególne okoliczności związane z:

  • upływem czasu,
  • naruszeniem praw człowieka i obywatela,
  • stanem zdrowia osoby ściganej,
  • błędami proceduralnymi,
  • zasadami sprawiedliwości.

W związku z tym, iż specjalizujemy się w środkach zaskarżenia prowadzimy także sprawy dotyczące zażaleń na zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania w sprawie ekstradycji lub ENA oraz kasacji w sprawach ekstradycji z Polski do Państw trzecich w tym ekstradycji do USA związanej z podatkiem dochodowym income tax oraz  „praniem pieniędzy”.

Call Now Button