Rozwody, sprawy rozwodowe

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu rozwody – sprawy rozwodowe obejmującego sprawy z zakresu postępowań rozwodowych, prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie oraz sprawy rozwodowe bez orzekania o winie rozkładu pożycia. Zasadą jest, że prowadzone przez nas sprawy rozwodowe należą do trudnych spraw, w których strony są skonfliktowane i wysuwają wygórowane żądania finansowe lub chcą obarczyć stronę przeciwną winą za rozkład pożycia małżeńskiego.

W sytuacji, gdy strona nie zgadza się z wyrokiem rozwodowym lub jest niezadowolona z wydanego orzeczenia w sprawie rozwodowej np. nie zgadza się z orzeczeniem o winie rozkładu pożycia, oferujemy możliwość zaskarżenia wyroku rozwodowego apelacją. Od wyroku w sprawach rozwodowych wydanego przez Sąd Apelacyjny oraz w sprawach separacji skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje, a to oznacza, że wyrok w sprawie rozwodowej wydany przez Sąd Apelacyjny jest wyrokiem niezaskarżalnym.

W związku z tym, że specjalizujemy się także w prowadzeniu spraw rozwodowych, z pomocy naszej Kancelarii korzystają celebryci i osoby publiczne ceniące najwyższe standardy usług i dyskrecję. Zasadą jest, że rozwody osób publicznych i celebrytów wywołują ogromne emocje i zainteresowanie mediów, dlatego zapewniamy pełną ochronę prawną wizerunku reprezentowanej osoby, jej interesów i dobrego imienia.

Call Now Button