Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego, w szczególności postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe oraz apelacja i kasacja karna do Sądu Najwyższego.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące:

  • obrony w sprawach karnych gospodarczych związanych z wyłudzeniem podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz oszustw ubezpieczeniowych i finansowych, 
  • obrony w sprawach karnych związanych z narkotykami, w szczególności dotyczących handlu, przemytu i obrotu narkotykami art. 53-63 U.P.N,
  • ekstradycji osób poszukiwanych przez Interpol lub na podstawie ENA – europejskiego nakazu aresztowania,
  • wypadki drogowe i komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym lub wypadki drogowe w następstwie, których poszkodowany odniósł obrażenia ciała lub ciężki uszczerbek na zdrowiu art. 177 § 1 i § 2 kk,
  • przestępstwa przeciwko życiu i mieniu oraz przestępstwa karno-skarbowe dotyczące oszustw podatkowych oraz wyłudzenia podatku VAT,
  • przestępstwa karne gospodarcze dotyczące przestępstw białych kołnierzyków oraz członków zarządu, kadry managerskiej i księgowych,
  • sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Prowadzimy także sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia lub ułaskawienia.