Sprawy karne

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i przed Sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym.
Specjalizujemy się w prawie karnym i prowadzeniu trudnych oraz skomplikowanych sprawach karnych wymagających specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia oraz obronie osób oskarżonych o najcięższe przestępstwa i zbrodnie w tym zbrodnia zabójstwa art.148 kk zgwałcenie/gwałt art.197 kk oraz fałszowanie pieniędzy art.310 kodeksu karnego.
Doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza prawnicza i wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki w ramach prowadzonych procesów sądowych przed Sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące:

  • obrony w sprawach karnych gospodarczych związanych z wyłudzeniem podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz oszustw ubezpieczeniowych i finansowych, 
  • obrony w sprawach karnych związanych z narkotykami, w szczególności dotyczących handlu, przemytu i obrotu narkotykami art. 53-63 U.P.N,
  • ekstradycji osób poszukiwanych przez Interpol lub na podstawie ENA – europejskiego nakazu aresztowania,
  • wypadki drogowe i komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym lub wypadki drogowe w następstwie, których poszkodowany odniósł obrażenia ciała lub ciężki uszczerbek na zdrowiu art. 177 § 1 i § 2 kk,
  • przestępstwa przeciwko życiu i mieniu oraz przestępstwa karno-skarbowe dotyczące oszustw podatkowych oraz wyłudzenia podatku VAT,
  • przestępstwa karne gospodarcze dotyczące przestępstw białych kołnierzyków oraz członków zarządu, kadry managerskiej i księgowych,
  • sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub odszkodowanie za niesłuszne skazanie,
  • obrona osób oskarżonych o popełnienie zbrodni zabójstwa art.148 kk, gwałt/zgwałcenie art.197 kk, rozbój art.280 kodeksu karnego,
  • Obrona osób oskarżonych o spowodowanie wypadku drogowego z art.177 § 1 i § 2 kodeksu karnego, oraz osób oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków albo środka odurzającego z art.178a kk oraz osób oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z art.180a kk oraz ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art.178b kk.

Prowadzimy także sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia lub przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz zmiany formy kary ograniczenia wolności na potrącenie z wynagrodzenia za pracę oraz ułaskawienia.

Call Now Button