Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego, w szczególności postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe oraz apelacja i kasacja karna do Sądu Najwyższego.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące:

  • ekstradycji osób poszukiwanych przez Interpol lub na podstawie ENA – europejskiego nakazu aresztowania,
  • wypadki drogowe i komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym lub wypadki drogowe w następstwie, których poszkodowany odniósł obrażenia ciała lub ciężki uszczerbek na zdrowiu art. 177 § 1 i § 2 kk,
  • przestępstwa przeciwko życiu i mieniu oraz przestępstwa karno-skarbowe dotyczące wyłudzenia podatku VAT,
  • przestępstwa karne gospodarcze dotyczące przestępstw białych kołnierzyków oraz członków zarządu, kadry managerskiej i księgowych,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Prowadzimy także sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia lub ułaskawienia.

Zamknij