Nadzwyczajne Środki Zaskarżenia KASACJA / SKARGA KASACYJNA

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, w szczególności skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych, kasacja w sprawach karnych oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych, dotyczących zobowiązań podatkowych.

Od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje kasacja lub skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Kasacja w sprawach karnych lub skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania albo rażącego naruszenia prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na treść wydanego wyroku. Przy wnoszeniu kasacji lub skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego lub NSA obowiązuje przymus adwokacki / radcowski.

W ramach prowadzonych postępowań kasacyjnych wykonujemy:

  • sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych oraz karno-skarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT,
  • sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych związanych z postępowaniem ekstradycyjnym – EKSTRADYCJA,
  • kasacja o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz za niesłuszne skazanie,
  • sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych, odszkodowawczych, dotyczących odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne, w szczególności skarga kasacyjna w sprawach błędów medycznych lub błędów w sztuce lekarskiej,
  • sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do SN w sprawach dotyczących zasiedzenia lub podziału majątku wspólnego,
  • sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do NSA w sprawach podatkowych dotyczących podatków VAT, CIT, PIT, PCC i AKCYZY.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu kasacyjnym zarówno przed Sądem Najwyższym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Call Now Button