Podatek VAT, CIT, PIT Oszustwo Podatkowe

Podatek VAT, CIT, PIT Oszustwa Podatkowe – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu PRAWA PODATKOWEGO związanego z podatkami VAT, CIT, PIT, PCC oferujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną obejmującą prawo podatkowe VAT, CIT, PIT, PCC, AKCYZA, polegającą na indywidualnym podejściu do zaistniałego problemu poprzez zaproponowanie praktycznych rozwiązań, które nastawione są na bezpieczeństwo prawne i efektywność podatkową. Zapewniamy pomoc prawną w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz w sprawach podatku VAT i ekstradycji do USA związanej z odpowiedzialnością za przestępstwa podatkowe, w tym przestępstwa dotyczące „prania pieniędzy”.

W ramach świadczonej przez Kancelarię Adwokacką pomocy prawnej zapewniamy:

  • obronę w sprawach karno-skarbowych i karnych dotyczących przestępstw z art. 271a § 1 i § 2 kodeksu karnego tj. fałszowania faktur VAT w szczególności podrabianie i przerabianie faktur VAT, oraz art.  62 kodeksu karno-skarbowego tzw. przestępstwa fakturowe polegające na fałszowaniu faktur VAT w tym wystawianie faktur VAT w sposób nierzetelny i niezgodny z prawdą,
  • obronę w sprawach karnych gospodarczych dotyczących wyłudzenia podatku VAT, AKCYZY lub „prania pieniędzy”,
  • obronę osób oskarżonych o oszustwo podatkowe z art.56 § 1 i art.56 § 2 kodeksu karno skarbowego, 
  • konsultacje prawne oraz opinie prawne z zakresu prawa podatkowego dotyczące zaległości podatkowych związanych z podatkiem dochodowym lub podatkiem VAT,
  • reprezentację podatników w postępowaniach karno-skarbowych w sporach z Urzędami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej i KAS,
  • prowadzenie spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym – WSA oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym – NSA w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych VAT, CIT, PIT, PCC, AKCYZA,
  • prowadzenie spraw przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach przestępstw karno – skarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT lub „prania pieniędzy”,
  • pomoc prawną przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów,
  • pomoc prawną w sprawach dotyczących podatku dochodowego z zysków z giełdy papierów wartościowych oraz z zysków kapitałowych i handlu kryptowalutami.

Prowadzimy sprawy karno-skarbowe dotyczące przestępstw podatkowych w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i podatku dochodowego od osób prawnych CIT związanych w szczególności z „narażeniem podatku na uszczuplenie” tzw. oszustwo podatkowe z art.56 § 1 k.k.s. i art. 56 § 2 kodeksu karno skarbowego.
W zakres świadczonej pomocy prawnej wchodzą sprawy dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu obejmujące swoim zakresem czyny zabronione kryminalizowane w kodeksie karnym w szczególności art.296 k.k. nadużycie zaufania, art.296a k.k. łapownictwo menadżerskie, art.297 k.k. oszustwo finansowe, art.298 k.k. oszustwo ubezpieczeniowe, art.299 k.k. pranie brudnych pieniędzy, art.300 k.k. niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, art.301 k.k. bankructwo, art.302 k.k. faworyzowanie wierzycieli, art.303 k.k. nierzetelna dokumentacja, art.304 k.k. wyzysk, art.305 k.k. zakłócanie przetargu publicznego, art.306 k.k. fałszowanie oznaczeń produktu, fałszowanie pieniędzy art.310 § 1 k.k. oszustwo kapitałowe art.311 kodeksu karnego.

Call Now Button