Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne adwokat od wypadków drogowych Warszawa” – w ramach prowadzonego działu związanego z wypadkami komunikacyjnymi oraz wypadkami drogowymi zapewniamy pomoc prawną adwokata karnisty specjalizującego się w prawie karnymdrogowym obejmującym swoim zakresem wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe oraz katastrofy

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem katastrofę komunikacyjną, wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego / narkotyków, ucieczkę z miejsca wypadku oraz ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Czyn zabroniony z art.178a kodeksu karnego polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość potocznie nazywany jazdą lub prowadzeniem auta po alkoholu oraz prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / „jazda po narkotykach” kwalifikowane jak przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego ma miejsce gdy zawartość narkotyku w organizmie badanego wynosi:
– marihuana- 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka,
– amfetamina-25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka,
– kokaina- 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem środka,
 i jest przestępstwem najczęściej osądzanym przez Sądy karne w Polsce.

Obrona w sprawach karnych dotycząca wypadków drogowych oraz przestępstw drogowych jest skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko z dziedziny prawa karnego i drogowego ale także z dziedziny techniki, mechaniki pojazdowej oraz inżynierii samochodowej. A to oznacza, że warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w dziedzinie wypadków i przestępstw drogowych, zwłaszcza w sytuacji gdy wina i okoliczności sprawy budzą uzasadnione wątpliwości.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące przestępstw drogowych penalizowanych w art. 177 kkwypadek drogowy, art. 178a kk –  prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, art. 178b kkucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, art. 179 kk – odpowiedzialność dyspozytora, art. 180 kk – nietrzeźwość pełniącego czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i art. 180a kkprowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Kancelaria świadczy pomoc prawną sprawcą przestępstw drogowych polegających, w szczególności na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wypadków drogowych i komunikacyjnych oraz katastrof komunikacyjnych i lotniczych na wszystkich etapach postępowania karnego oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Call Now Button