W ramach prowadzonego działu związanego z wypadkami komunikacyjnymi oraz wypadkami drogowymi zapewniamy pomoc prawną adwokata karnisty specjalizującego się w szeroko rozumianym prawie drogowym obejmującym swoim zakresem wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe oraz katastrofy drogowe i kolejowe.

Czyn zabroniony z art. 178a kk polegający na prowadzeniu pojazdu pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem najczęściej osądzanym przez Sądy karne w Polsce.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem katastrofę komunikacyjną, wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo narkotyków, ucieczkę z miejsca wypadku oraz ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Obrona w sprawach karnych dotycząca wypadków drogowych oraz przestępstw drogowych jest skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko z dziedziny prawa karnego i drogowego ale także z dziedziny techniki, mechaniki pojazdowej oraz inżynierii samochodowej. A to oznacza, że warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w dziedzinie wypadków i przestępstw drogowych, zwłaszcza w sytuacji gdy wina i okoliczności sprawy budzą uzasadnione wątpliwości.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące przestępstw drogowych penalizowanych w art. 177 kk – wypadek drogowy, art. 178a kk – nietrzeźwość kierowcy lub prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego lub narkotyków, art. 178b kk – ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, art. 179 kk – odpowiedzialność dyspozytora, art. 180 kk – nietrzeźwość pełniącego czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i art. 180a kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Kancelaria świadczy pomoc prawną sprawcą przestępstw drogowych, wypadków komunikacyjnych oraz katastrof komunikacyjnych i lotniczych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego oraz przed Sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym.